Fundamentalna Analiza

fundamentalna analiza

Fundamentalna analiza se prati na tržištu, analizom raznih dnevnih ekonomskih, socijalnih i političkih sila koje utiču na svet finansija. Na primer, kamatne stope, indikatori ekonomskog rasta, stopa nezaposlenosti, nivo inflacije i politički rizik su sve faktori koji mogu da utiču na ponudu i potražnju valuta.

Mi smo u potrazi za određenim ekonomskim podacima koji ukazuju na rezultate i rast ekonomija u svetu.

Jenostavna predpostavka u forex-u bila bi na primer praćenje ekonomije jedne zemlje radi prilično dobro i pod pretpostavkom da če njena valuta nastupati na sličan način i obrnuto.

Ako želite dalje da istražujete ovo, postoje određeni finansijki događaji i saopštenja koji utiču na tržište a održavaju svakodnevno. U nastavku vam dajemo primere nekih: