Analiza Tržišta

analiza tržišta

Postoji li uspešna analiza tržišta? Kako da znate koja valute će se povećati a koja pasti? Tokom godina, forex trgovci su razvili neke metode izračunavanja u kom smeru bi valute trebale da se kreću. Postoje mnoge važne veštine portebne da bi se postao uspešan forex trgovac. Kao za svaku veštinu, za savršenstvo je potrebno vreme i praksa. Dakle, počnimo sa onim kako osnovna analiza tržišta izgleda.

Fundamentalna Analiza:

Pošto se valutama trguje na tržištu, možete pogledati ponudu i potražnju. To se zove fundamentalna analiza. Kamatne stope, ekonomski rast, zaposlenost, inflacija i politički rizik su sve faktori koji mogu uticati na na ponudu i potražnju valuta.

PROČITAJ VIŠE

Tehnička Analiza:

Grafikon cena priča mnogo priča i mnogi forex trgovci zavise od njih u donošenju trgovačkih odluka. Grafikoni mogu ukazati na trend i važne cenovne tačke gde trgovci mogu da uđu ili izađu sa tržišta, ako znate kako da ih pročitate.

PROČITAJ VIŠE

Upravljanje Novcem:

Bitan deo trgovine. Svi trgovci treba da znaju kako da izmere njihove potencijalne rizike i profite i odlučuju o ulazima, izlazima i veličini trgovine.

Analiza Sentimenta:

Važno je shvatiti o ovoj vrsti analize je da je tržište pogođeno od strane svih trgovaca širom sveta i pozicijama koje žele da otvore. Detaljno, sve vrste informacija prikupljene i prethodnih analiza nekad nisu dovoljna za predviđanje kretanja tržišta.

Koji tip analize je najbolji?

Ovo je do individualnog mišljenja svakog trgovca. Nekad će te koristiti samo jednu analizu ili kombinaciju više tipova analiza ali to zavisi od vaših želja. Svaki tip analizeje značajan sam po sebi.