Sigurnost Sredstava

sigurnost sredstava

Vipro Markets Ltd, je zvaničan član Kiparskog Fonda za Obeštećenje Investitora (ICF), čiji je cilj da obezbedi klijentima plaćanje obeštećenja u slučaju da jedan od članova Fonda nije u stanju da ispuni svoje obaveze.

Kiparski Fond za Obeštećenje Investitora (ICF) je fond koji obezbeđuje osiguranika od kompanije registrovane u CySEC sa isplatom obeštećenja, ukoliko kompanija nije u stanju da plati nadoknadu sama. U takvim slučajevima, naknada može biti i do 20,000 Eura za jednog klijenta, bez obzira na to koliko trgovačkih računa klijent ima, u baznoj valuti, i mestu gde je ivesticioni servis obezbeđen. U slučaju da se tužilac ne slaže sa iznosom naknade, on ili ona imaju pravo da se žale CySEC na iznos kompenzacije u roku od deset dana od prijema odgovarajućeg obaveštenja.

Fond je u obavezi da nadoknadi svakog podnosioca zahteva u roku od tri meseca od otpremanja zapisnika sa iznosom kompezacije u CySEC, ukoliko je iznos priznat kao opravdan. Za više detalja kliknite ovde.

Zaštita Negativnog Balansa

Kao klijent Vipro Markets-a, možete imati koristi od politike zaštite negativnog balansa. Shodno našoj politici ako vaš račun sklizne u negativni kapital, mi ćemo postaviti stanje na računu na nulu i apsorbovati vaš gubitak.Ovo je dodatna zaštita kako bi se osiguralo da ne izgubite više novca od svog depozita.