Pravna Dokumentacija

about_legal

Ova stranica sadrži sve potrebne dokumente koje treba da pregledate i prihvatite pre otvaranja računa kod nas.

Imajte na umu da morate pažljivo da pregledate, shvatite i prihvatite ova dokumenta pre otvaranja računa.

 • Informacije o Kompaniji PREUZMI
 • Uslovi za upotrebu Web-sajta PREUZMI
 • Sporazum sa Klijentom PREUZMI
 • Objavljivanje Rizika i Upozorenje PREUZMI
 • Investitorski Kompezacioni Fond PREUZMI
 • Žalbeni Postupak za Klijente PREUZMI
 • Rezime o Najboljem Interesu i Politika Ekzekucije Naloga PREUZMI
 • Politika Kategorizacije Klijenta PREUZMI
 • Rezime Politike Konflikta Interesa PREUZMI
 • Politika Privatnosti PREUZMI
 • Pillar III Disclosures Report 2016 DOWNLOAD
 • Key Information Document DOWNLOAD