O Vipro Markets

forex broker
Vipro Markets je globalni online broker regulisan u EU, primarno fokusiran na forex, berzanske Indekse, robu, CFDs i plemenite metale. Pružamo usluge kako institucionalnim tako i fizičkim licima iz celog sveta, uvek smo iznova oduševljeni da vi dobijete uslugu najvišeg nivoa i transparentnosti.

Vipro Markets je autorizovan i regulisan od Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), sa licencom broj 278/15, i član je Investor Compensation Fund (ICF).
Naša Misija

Naša misija je da u industriji finansijskih servisa postanemo vodeći broker, opremljen svim tehnološkim inovacijama, ekskluzivnim proizvodima i najboljim uslovima trgovanja koja prevazilaze sva očekivanja naših trgovaca, investitora i zainteresovanih strana.


Verujemo da naša upornost i sposobnost da zadovoljimo svim zahtevima promenljivog finansijskog tržišta kao i našim jakim EU propisima, predstavlja ogromnu prilku za nas da postanemo oni koji menjaju igru u industriji.

Vipro Markets je kompanija orjentisana prema klijentima gde svaki član tima teži ka uspehu naših trgovaca. Vodeća snaga naše kompanije je korporativna transparentnost, napredna tehnologija, efikasno trgovačko okruženje i iznad svega jaka regulativa.

Cilj nam je da budemo omiljena destinacija za sve ozbiljne trgovce širom sveta, pružajući najbolje uslove za trgovanje na transparentnom i pouzdanom trgovačkom okruženju.