Licence i Regulacija

licence regulacija

CySEC

Vipro Markets Ltd lecence i regulacija su od strane Komisije za hartije od vrednosti Kipra (CySEC) kao akcionarsko društvo CIF s licencom broj 278/15. Vipro Markets Ltd posluje pod direktivom za tržišta finansijskih instrumenata (MiFID).

CySEC je finansijski regulator Republike Kipar. U 2004, Kipar se pridružio Evropskoj Uniji (EU) i dobila pravo da izdaje dozvole za kompanije koje obavljaju usluge na teritoriji EU. CySEC licenca potvrđuje da su sve procedure finansijskog regulatora posmatraju i da su ispunjeni svi uslovi i omogućava kompanijama da obezbede izvršenje naloga u ima klijenata.

Svrha CySEC je da obezbedi licenciranje, regulativu, i kontrolu brokerskih kompanija i operacija izvršenih na berzi i tržištu valuta. Kao i propisa i zakona koji čine da Kiparsko finansijsko tržište bude pouzdanije i transparentije.

MiFID

Evropski parlament i Savet je usvojio direktivu 2004/39/EC, od 21 Aprila 2004 godine, o tržištima finasijskih instrumenata (MiFID), koji stupio na snagu 1/11/2007 i ima za cilj da reguliše tržišta finansijskih instrumenata za pružanje investicionih usluga i aktivnosti u okviru Evropskog ekonomskog prostora (EEA). Direktiva je takođe usvojena na Kipru kroz investicione aktivnosti i zakona o regulisanim tržištima iz 2007 godine (Law 144(I)/2007).

Tržišta Evropske Unije u Direktivi finansijkih instrumenata (MiFID) obezbeđuje usklađen regulatorni režim investicione usluge u okviru Evropskog ekonomskog prostora. Glavni cilj Direktive su povećanje efikasnosti, poboljšanje finansijske transparentnosti, povećanje konkurencije i pružanje veće zaštite potrošača investicionih usluga. Jedan od jedinstvenih principa MIFID je da investiciona firma može slobodno dati svoje investicione i pomoćne usluge na teritoriji druge države članice i/ili treće zemlje, pod uslovom da su takve usluge pokrivene ovlašćenjima investicione firme.

ICF

Vipro Markets Ltd je član Kiparskog Fonda za Obeštećenje Investitora. Fond prestavlja privatno pravno lice i njegova administracija vrši se od strane Upravnog odbora od pet članova, koji su imenovani za period od tri godine.

Cilj Fonda je da osigura potraživanja pokrivenih klijenata protiv firmi koje su članice Fonda za isplatu naknade potraživanja klijenta s obzirom na neuspeh člana Fonda za kompezaciju klijenta.

Vipro Markets se obavezao da isporuči izvaredane, visokog kvaliteta, inovativne i stručne trgovačke servise i tehnologije.

Trudimo se da zadovoljimo sve potrebe i želje naših klijenata i pristupamo im na individualn i fleksibilan načinr. Svi naši klijenti dobijaju pouzdane i pristupačne usluge najvišeg kvaliteta sa ličnim i poverljivim pristupom.

Mi smo posvećeni svim našim klijentima, saradnicima i partnerima. Svakog od njih mi držimo vrlo visoko i dajemo sve od sebe da oni ostvare svoje ciljeve. I naravno mi smo čvrsto posvećeni svojim zaposlenimna. Mi smo sigurni da ćemo uvek pokazivati zahvalnost i poštovanje koje imamo za njih kao pojedince, poštovanje je ključna vrednost koja mora biti prisutna kako na ličnim tako i na profesionalnim aspektima života.