Roba

roba-commodities

Roba (Commodities) je sirova primarna roba koja se koristi u našem svakodnevnom životu. Ovi osnovni proizvodi su podeljeni u dve kategorije, teške i meke robe. Teške robe se uglavnom one robe koje su prikupljene rudarstvom ili su izvađene iz zemlje, neki primeri su Bakar, Srebro, Sirova Nafta.

Sa druge strane meka roba je u suštini poljoprivredni proizvod ili stoka (farme zivotinja). Na primer, kafa, šećer i pšenica su neke od poljoprivrednih proizvoda koji se trguju kao Roba.

Tržište Roba je veoma nestabilno tržište koje je značajno uticalo na svet u prošlosti. Kada dođe do nedostatka glavnih Roba istorijski se dešavaju konflikti između zemalja koje žele da okupiraju tuđe bogate resorse. Međutim, višak Roba u ponudi može imati veliki uticaj na ekonomiju eksportno orjetnisanih zemalja, tako što višak ponude smanjuje cenu robe i negativno utiče na ekonomiju zemlje.

Ono što je zanimljivo na tržištu Roba nije samo velika volatilnost nego i uticaj Roba na pojedine valute. To se u finansijskoj industriji zove korelacija. Korelacija između cene Roba i valutnog tržišta može pomoći trgovcima da shvate kako tržište radi i da razviju trgovačke strategije na osnovu toga.

Ispod smo podelili neke korelacije za Robe koje nudimo u Vipro Markets-u: Zlato, Srebro i Sirovu Naftu.

ZLATO
zlato

Zlato ima negativnu korelaciju sa USD. Glavni razlog za to je zato što će se u slučajevima svetskih nemira, investitori okrenuti ka Zlatu kao sigurnom utočištu. Isto tako, kada dolar gubi vrednost povećavaju se vrednosti drugih valuta, što dovodi do veće potražnje za robama, uključujući i zlato. Prema tome, ono što se često dešava, kada zlato raste, dolar pada i obrnuto.

Na primer AUD/USD or Australijski dolar za short ima pozitivnu korelaciju sa Zlatom. AUD dolar je povezan sa Zlatom, kako je Australija 3-ći najveći proizvođač Zlata na svetu. Kad vidite da Zlato raste pogledajte i AUD dolar, najverovatnije i on raste.

SREBRO
srebro

Interesantan podatak o Srebru je taj da teži da prati cenu Zlata. U stvarnosti ne postoji ni jedana značajana ekonomska ili industrijska korelacija između ova dva plemenita metala, ali bliži pogled na grafikon će vam pokazati da kada Zlato pada ili raste, Srebro teži da prati.

Australijski dolar ima pozitivnu korelaciju između ova dva metala kako je Australija takođe jedan od vodećih svetskih proizvođača Srebra.

SIROVA NAFTA
sirova nafta

Kanada je jedan od najvećih snabdevača sirove nafte za US, sa izvozom od preko 2 miliona barela na dan. Ova visoka ponuda sirove nafte iz Kanada u USA stvara veliku potražnju za Kanadskim dolarom. Osim toga izvoz sirove nafte je od ključnog značaja za Kanadsku ekonomiju jer čini 85% prihoda od kompletnog izvoza.

Stoga, logično je da postoji pozitivna korelacija između cene sirove nafte i CAD. Kada cene sirove nafte rastu CAD želi da ide gore takođe. Zapamtite da Robe i valute u korelaciji imaju tendenciju da budu veoma nestabilni. Molimo vas da imate to na umu i da shodno tome upravljate svojim rizikom.

Informacije koje su ovde date su od strane trećih lica i ne odražavaju mišljenje Vipro Markets-a. Informacije ne treba smatrati kao preporuke; ili ponude za kupovinu ili prodaju; ili poziv za podnošenje ponude za kupovinu ili prodaju hartije od vrednosti, finansijskog proizvoda ili instrumenta; ili da se učestvuje u bilo kojoj strategiji trgovanja. Savetujemo sve čitaoce da potraže svoj savet. Reprodukcija i distribucija ovih informacija nije dozvoljena.