Technologia STP & ECN

conditions_stp

Celem Vipro Markets jest zapewnienie inwestorom najlepszych możliwych warunków handlowych. W celu dostosowania się do różnych potrzeb, różnego poziomu doświadczenia, różnego kapitału inwestycyjnego oraz umiejętności zarządzania ryzykiem, oferujemy różne rodzaje kont. Nasze konta Classic, ECN Pro oraz VIP wykorzystują technologię STP/ECN.

Zalety kont w modelu STP & ECN
  • Brak konfliktu interesów pomiędzy brokerem a inwestorem
  • Bezpośredni dostęp do rynku
  • Brak Dealing Desk (NDD)
  • Najniższe spready i brak mark-up
  • Pełna przejrzystość
  • Realizacja zleceń po najlepszej możliwej cenie
  • Brak rekwotowań, brak odmowy realizacji zleceń
  • Dostęp do bardzo dużej płynności
STP diagram

Czym jest ECN?

ECN (Electronic Communication Network) łączy ze sobą różnych uczestników rynku, takich jak banki, instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne, brokerów oraz inwestorów. W przeciwieństwie do brokerów typu Market Maker, brokerzy ECN umożliwiają inwestorom handel pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku, po najlepszej możliwej cenie. Nasi Klienci mogą korzystać z zalet tej technologi, otwierając dowolny typ konta.

Czym jest STP?

Termin STP (Straight Through Processing) odnosi się do technologii, która optymalizuje prędkość przetwarzania zleceń. Poprzez skrócenie czasu przetwarzania, broker jest w stanie zrealizować zlecenie w przeciągu kilku nanosekund, po obecnej cenie rynkowej, beż żadnych rekwotowań oraz bez braku odmowy realizacji zlecenia. Wszystkie nasze konta – Classic, ECN Pro oraz VIP są kontami STP.