Klient Profesjonalny

professional clients

Handluj z elastyczną dźwignią i wykorzystaj swój potencjał!

Skorzystaj z naszych wyjątkowych warunków handlowych, stając się Klientem Profesjonalnym i inwestuj na rynkach z pewnością i efektywnością. Klienci Profesjonalni mają dostęp do wspaniałych korzyści, w tym:*

Bezpieczeństwo środków

Środki klientów są przechowywane na w pełni segregowanych kontach bankowych w największych bankach.

Elastyczna dźwignia

Oferujemy elastyczną dźwignię do wysokości 1:300 na instrumentach CFD (Dźwignię dla Klientów Profesjonalnych możesz sprawdzić tutaj).

Wykorzystanie FOS

Klienci profesjonalni, którzy spełniają definicję „konsumenta”, mają dostęp do usługi Rzecznika ds. Usług Finansowych.

* Klienci Profesjonalni zrzekają się części ochrony prawnej przysługującej Klientom Detalicznym.

Kryteria kwalifikacji jako Klienta Profesjonalnego


Aby zakwalifikować się jako Klient Profesjonalny, musisz spełnić co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów:

  1. Przeprowadziłeś transakcje o znacznej wielkości na rynku właściwym ze średnią częstotliwością co najmniej 10 pozycji w kwartale w ciągu ostatnich czterech kwartałów.
  2. Wielkość Twojego portfolio inwestycyjnego, określona jako depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR.
  3. Pracujesz lub pracowałeś w sektorze finansowym przez co najmniej jeden rok, na stanowisku, które wymaga znajomości oferowanych przez Tickmill usług.

Możesz zostać poproszony o dostarczenie dowodów, aby upewnić się, że powyższe wymagania są spełnione w ramach procesu klasyfikacji klienta. Pamiętaj, że będziesz odpowiedzialny za informowanie firmy Tickmill Europe Ltd (byłe Vipro Markets Ltd) o wszelkich zmianach, które mogłyby wpłynąć na obecną klasyfikację.

Odwiedź stronę FAQ by dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć o statusie Klienta Profesjonalnego.

Jak aplikować o status Klienta Profesjonalnego?

  • Zaloguj się do Strefy Klienta Tickmill Europe Ltd (byłe Vipro Markets Ltd)

  • jedź myszką na swój profil użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie kliknij na Klasyfikacja klienta

  • Wypełnij formularz