Spready

conditions_spreads

Oferowane przez nas spready pochodzą bezpośrednio z rynku, od najlepszych dostawców płynności. Na wszystkich rodzajach kont spread jest zmienny.

Tabela spreadów Tickmill Europe Ltd (byłe Vipro Markets)

Zwróć uwagę, że w pobliżu otwarcia i zamknięcia rynku oraz przed ogłoszeniami ekonomicznymi może dojść do znacznego zwiększenia spreadu rynkowego. W związku z tym należy upewnić się, że na koncie znajduje się wystarczająca ilość środków na pokrycie tej ewentualności.