Dźwignia oraz wymagany depozyt

conditions_leverage

Dźwignia

Maksymalna dźwignia dostępna w Vipro Markets wynosi 1:300. Informację odnośnie maksymalnej dźwigni oraz wymaganego depozytu na danym instrumencie znajdziesz w tabeli poniżej. Minimalna wartość wymaganego depozytu do otwarcia pozycji, zależy od dźwigni, instrumentu oraz obecnej ceny rynkowej.

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, maksymalna dźwignia dla Klientów mieszkających w Polsce wynosi 1:100.

Instrument DescriptionMargin requirements Leverage

Instrument DescriptionMargin requirements Leverage

Instrument DescriptionMargin requirements Leverage

Instrument DescriptionMargin requirements Leverage

Instrument DescriptionMargin requirements Leverage

Instrument DescriptionMargin requirements Leverage
Pamiętaj że wyższa dźwignia oznacza także wyższe ryzyko.