Polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Definicja „Prania brudnych pieniędzy”:

Pranie brudnych pieniędzy to proces, w którym przestępcy próbują ukryć prawdziwe pochodzenie środków, pozyskanych z działalności przestępczej. W przypadku, gdy proces ten się powiedzie, środki wyglądają jakby pochodziły z legalnych źródeł.

Proces prania brudnych pieniędzy z założenia składa się z trzech etapów:

 1.  Umiejscowienie (Placement) – Polega na wprowadzeniu nielegalnych środków do systemu finansowego (zwykle poprzez wpłatę na konto).
 2.  Maskowanie (Layering) – Etap ten polega na „urwaniu” śladu prowadzącego do rzeczywistego źródła pieniędzy. Następuje zazwyczaj poprzez dokonywanie wielokrotnych operacji transferu pieniędzy na konta w różnych bankach i państwach. W razie gdy transferu dokonano na konto banku, który znajduje się w tzw. „oazie podatkowej”, ślad urywa się, gdyż banki w tych państwach nie muszą rejestrować informacji kto wpłacił pieniądze lub skąd zostały przesłane.
 3.  Integracja (Integration) – Polega na „dorobieniu” legalnego świadectwa dla pieniędzy. Po zalegalizowaniu środki wracają od obrotu w systemie finansowym.

 

Polityka prowadzona przez Vipro Markets:

Jako firma podlegająca regulacjom CySEC, Vipro Markets ściśle przestrzega przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu organizacji terrorystycznych, zgodnie z przepisem numer 188(I)/2007 oraz dyrektywą DΙ144-2007-08 z 2012. Bazując na tych przepisach, wprowadziliśmy pewne procesy, na podstawie których weryfikujemy naszych Klientów. Poniżej znajdziesz listę dokumentów, które musisz dostarczyć, abyśmy mogli Cię zakwalifikować do odpowiedniej kategorii.

1. Klienci indywidualni:

 1. Dokument tożsamości: Klient powinien przedstawić kopię paszportu lub dowodu osobistego. Alternatywnie, możemy zaakceptować prawo jazdy o ile zawiera ono zdjęcie.
 2. Potwierdzenie adresu zamieszkania: aktualny rachunek za media (telefon stacjonarny, woda, prąd), wyciąg z konta bankowego lub karty debetowej/kredytowej. Dokument nie może być starszy niż 6 miesięcy. Akceptujemy również umowy najmu, list z banku potwierdzający adres zamieszkania danej osoby.

 

2. Rachunek dla firm:

Przedstawić należy oryginały dokumentów lub też notarialnie potwierdzone kopie:

 1. Skan dokumentu tożsamości i potwierdzenie adresu zamieszkania członków
 2. Skan dokumentu tożsamości i potwierdzenie adresu zamieszkania udziałowców
 3. Aktualny wpis do KRS

 

Zasady wpłat/wypłat

 • Wypłaty realizowane są jedynie na konto lub za pomocą metody płatności, która została użyta do wpłaty.
 • W przypadku wpłat kartą kredytową/debetową, suma wypłacanych środków nie może być wyższa niż suma środków wpłaconych. Dlatego też, depozyt początkowy zostanie zwrócony na kartę, natomiast zyski zostaną wypłacone przelewem.
 • W przypadku wpłat kartą kredytową/debetową oraz inną metodą płatności, środki najpierw zostaną zwrócone na kartę a dopiero potem możliwa będzie wypłata inną metodą.

 

Przykłady:

Wpłaciłeś 100 PLN przy użyciu karty debetowej i osiągnąłeś zysk w wysokości 1000 PLN. Zleciłeś wypłatę środków w wysokości 1000 PLN. 100 PLN zostanie zwrócone na Twoją kartę a pozostałe 900 PLN wypłacone zostanie przelewem bankowym.

Wpłaciłeś 100 PLN używając Skrill oraz 50 PLN za pomocą karty kredytowej. Zleciłeś wypłatę środków w wysokości 90 PLN. 50 PLN zostanie zwrócone na kartę a pozostałe 40 PLN za pomocą Skrill.