Licencje oraz Autoryzacje

about_license

CySEC

Tickmill Europe Ltd (byłe Vipro Markets Ltd) jest regulowane i autoryzowane przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), licencja numer 278/15. Tickmill Europe Ltd (byłe Vipro Markets Ltd) operuje według dyrektywy Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II).

CySEC jest organem nadzoru finansowego na Cyprze. W 2004 roku Cypr stał się członkiem Unii Europejskiej i zyskał prawo wydawania licencji firmom działającym na terenie Unii. Licencja nadana przez CySEC gwarantuje że spełnione zostały wszelkie wymogi regulacyjne EU i że firma może świadczyć usługi inwestycyjne.

CySEC jako regulator pełni kilka funkcji. Zajmuje się nadzorem i kontrolą operacji na cypryjskiej giełdzie papierów wartościowych oraz transakcji dokonywanych na niej. Ponadto kontroluje firmy i brokerów rynku finansowego. Od kiedy Cypr wszedł do Unii Europejskiej, urząd stał się częścią regulacji europejskiej MiFID (Dyrektywy ws. Rynków Instrumentów Finansowych).

MiFID II

Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID), która weszła w życie 11 lipca 2007 r. i ma na celu regulację rynków instrumentów finansowych w zakresie świadczenia usług i prowadzenia działalności inwestycyjnej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dyrektywa została również przyjęta na Cyprze w drodze cypryjskiej ustawy z 2007 r. o usługach inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych (ustawa 144(I)/2007).

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) zapewnia zharmonizowany system regulacyjny dla usług inwestycyjnych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Główne cele dyrektywy to zwiększenie wydajności, zwiększenie przejrzystości finansowej, zwiększenie konkurencji oraz zaoferowanie konsumentom większej ochrony w zakresie usług inwestycyjnych. Jedną z zasad szczególnych MiFID II jest to, że przedsiębiorstwo inwestycyjne może swobodnie świadczyć usługi inwestycyjne i dodatkowe na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, pod warunkiem że usługi te są objęte zezwoleniem przedsiębiorstwa inwestycyjnego.

ICF

Tickmill Europe Ltd (byłe Vipro Markets Ltd) jest członkiem Cyprus Investor Compensation Fund, funduszu rekompensat dla inwestorów. Fundusz powstał na mocy Ustawy o Firmach Inwestycyjnych (IF) z roku 2002 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia o Ustanowieniu i Funkcjonowaniu Funduszu Rekompensat Inwestycyjnych dla klientów Regulacji CIF z 2004 roku.

Celem funduszu jest zabezpieczanie roszczeń objętych Klientów wobec członków Funduszu, a główną istotą Funduszu jest wypłata odszkodowań klientom wynikających z niewłaściwego wypełnienia obowiązków przez członka Funduszu, bez znaczenia czy są to zobowiązania wynikające z ustawodawstwa, postanowień umowy lub wykroczeń popełnionych przez członka Funduszu.

Tickmill Europe Ltd (byłe Vipro Markets Ltd) zobowiązuje się, aby dostarczyć najwyższej jakości usługi dla wymagających inwestorów.

Dokładamy wszelkich starań aby zaspokoić potrzeby i życzenia naszych Klientów, podchodząc do każdego w sposób indywidualny i elastyczny.

Jesteśmy oddani wszystkim naszym Klientom i partnerom. Każdego traktujemy z należytym szacunkiem i dokładamy wszelkich starań aby osiągnęli swoje cele. Oczywiście, jesteśmy też oddani naszym pracownikom. Dbamy o to, aby zawsze okazać im oddanie i szacunek zarówno w aspektach zawodowych jak i osobistych.