Licencja oraz regulacje

about_license

CySEC

Vipro Markets Ltd jest regulowane i autoryzowane przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), licencja numer 278/15. Vipro Markets Ltd operuje według dyrektywy Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

CySEC jest organem nadzoru finansowego na Cyprze. W 2004 roku Cypr stał się członkiem Unii Europejskiej i zyskał prawo wydawania licencji firmom działającym na terenie Unii. Licencja nadana przez CySEC gwarantuje że spełnione zostały wszelkie wymogi regulacyjne EU i że firma może świadczyć usługi inwestycyjne.

CySEC jako regulator pełni kilka funkcji. Zajmuje się nadzorem i kontrolą operacji na cypryjskiej giełdzie papierów wartościowych oraz transakcji dokonywanych na niej. Ponadto kontroluje firmy i brokerów rynku finansowego. Od kiedy Cypr wszedł do Unii Europejskiej, urząd stał się częścią regulacji europejskiej MiFID (Dyrektywy ws. Rynków Instrumentów Finansowych).

MiFID

Skrót od Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych), a w praktyce określenie to dotyczy zapisów dwóch dyrektyw, łącznie zwanych MiFID. Wytyczne MiFID obejmują wszystkie banki, brokerów, giełdy, doradców inwestycyjnych i większość instytucji świadczących usługi finansowe na rynku kapitałowym. Instrumenty finansowe, do których mają zastosowanie przepisy MiFID to zbywalne papiery wartościowe (w tym akcje), instrumenty rynku pieniężnego, jednostki funduszy inwestycyjnych, walutowe kontrakty terminowe typu forward, walutowe transakcje opcyjne, umowy terminowe na stopę procentową oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

ICF

Vipro Markets Ltd. jest członkiem Cyprus Investor Compensation Fund, funduszu rekompensat dla inwestorów. Fundusz powstał na mocy Ustawy o Firmach Inwestycyjnych (IF) z roku 2002 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia o Ustanowieniu i Funkcjonowaniu Funduszu Rekompensat Inwestycyjnych dla klientów Regulacji CIF z 2004 roku.

Celem funduszu jest zabezpieczanie roszczeń objętych Klientów wobec członków Funduszu, a główną istotą Funduszu jest wypłata odszkodowań klientom wynikających z niewłaściwego wypełnienia obowiązków przez członka Funduszu, bez znaczenia czy są to zobowiązania wynikające z ustawodawstwa, postanowień umowy lub wykroczeń popełnionych przez członka Funduszu.

Vipro Markets zobowiązuje się, aby dostarczyć najwyższej jakości usługi dla wymagających inwestorów.

Dokładamy wszelkich starań aby zaspokoić potrzeby i życzenia naszych Klientów, podchodząc do każdego w sposób indywidualny i elastyczny.

Jesteśmy oddani wszystkim naszym Klientom, partnerom i reprezentantom. Każdego traktujemy z należytym szacunkiem i dokładamy wszelkich starań aby osiągnęli swoje cele. Oczywiście, jesteśmy też oddani naszym pracownikom. Dbamy o to, aby zawsze okazać im oddanie i szacunek zarówno w aspektach zawodowych jak i osobistych.