Bezpieczeństwo środków

about_safety

Tickmill Europe Ltd (byłe Vipro Markets Ltd) jest członkiem funduszu Investor Compensation Fund (ICF), którego celem jest zapewnienie klientom rekompensat w przypadku, gdy jeden z członków funduszu nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań.

Investor Compensation Fund (ICF) z Cypru jest funduszem, który zapewnia rekompensaty ubezpieczonym klientom firm zarejestrowanych w CySEC, jeżeli firmy te nie są w stanie dokonać wypłat samodzielnie. W takich przypadkach, rekompensata może wynieść do 20.000 euro na jednego klienta, niezależnie od tego, ile rachunków transakcyjnych i w jakiej walucie bazowej posiada klient lub gdzie była świadczona usługa inwestycyjna. W przypadku, gdy wnioskodawca nie zgadza się z wysokością rekompensaty, on lub ona ma prawo do odwołania się do CySEC uzasadniając nową sumę odszkodowania w terminie dziesięciu dni od otrzymania odpowiedniego powiadomienia.

Fundusz jest zobowiązany do zrekompensowania kwoty z każdego wniosku, który został uznany za słuszny w ciągu trzech miesięcy od wysłania go do CySEC. Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.

Ochrona przed ujemnym saldem

Jako klient Tickmill Europe Ltd (byłe Vipro Markets Ltd) korzystasz z naszej polityki Ochrony Konta Przed Ujemnym Saldem. W związku z tym, jeśli stan Twojego rachunku spadnie na minus, firma wyrówna stratę i wyzeruje jego stan. Jest to dodatkowa warstwa ochrona dla naszych inwestorów, aby mieli pewność, że nie stracą więcej niż wpłacili.