Surowce

instruments_commodities

Surowce to dobra pierwotne, wykorzystywane w naszym codziennym życiu. Te podstawowe produkty można podzielić na dwie kategorie – surowce twarde oraz surowce miękkie. Surowce twarde są wydobywane z ziemi. Przykładem jest miedź, srebro czy też ropa naftowa.

Do surowców miękkich zaliczamy głównie produkty rolne czy też zwierzęta hodowlane. Kawa, cukier, pszenica to tylko niektóre z surowców, którymi można obracać na giełdach.

Rynek surowców charakteryzuje się dużą zmiennością i w przeszłości miał znaczący wpływ na świat. Brak jednego z głównych surowców na rynku może wywołać niemiłe konsekwencje. Nie raz w historii zdarzało się, iż na terenie bogatym w dany surowiec, z tego powodu dochodziło do konfliktu. Nadwyżka danego surowca również nie jest zjawiskiem pozytywnym. Wpływa na obniżenie ceny surowca a w efekcie kraj eksportujący odnotowuje niższe zyski.

Nie tylko wysoka zmienność jest w tym przypadku interesująca. Surowce mają wpływ również na niektóre waluty. Wpływ ten nazywamy inaczej korelacją. Korelacja pomiędzy ceną danego surowca a daną walutą może pomóc lepiej zrozumieć jak działają rynki a także rozwinąć strategie oparte na korelacjach.

Poniżej przedstawiamy korelacje surowców – złota, srebra oraz ropy, znajdujących się w ofercie Tickmill Europe Ltd (byłe Vipro Markets Ltd).

ZŁOTO
gold

Złoto ma ujemną korelację z USD. Głównym powodem jest fakt, iż w przypadku niepokoju gospodarczego na świecie, inwestorzy lokują swoje środki w złoto. W przypadku gdy dolar traci na wartości, inne waluty zyskują a to prowadzi do zwiększonego popytu na surowce, w tym także na złoto. Bardzo często można zaobserwować, iż w momencie gdy złoto zyskuje na wartości, dolar na tej wartości traci i odwrotnie, dolar się umacnia, złoto traci.

Przykładowo spadki na dolarze australijskim AUD/USD są w dodatniej korelacji ze złotem. Wynika to z faktu iż Australia jest trzecim największym na świecie producentem złota. Gdy cena złota spada, najprawdopodobniej dolar australijski również traci na wartości.

SREBRO
silver

W przypadku srebra mamy do czynienia z nie małą ciekawostką. Srebro zazwyczaj obiera ten sam kierunek co i złoto. W rzeczywistości nie istnieje żadna przemysłowa czy też gospodarcza korelacja pomiędzy tymi dwoma metalami, a jednak bliższe spojrzenie na wykres pokazuje, że gdy złoto spada lub też wzrasta, srebro ma tendencję do naśladowania.

Dolar australijski jest dodatnie skorelowany ze tymi dwoma metalami. Australia znajduje się również w czołówce światowych producentów srebra.

ROPA
CRUDE OIL

Kanada jest jednym z największych dostawców ropy do Stanów Zjednoczonych. Eksportuje ponad 2 mln baryłek ropy dziennie. Tak wielka podaż kanadyjskiej ropy stwarza wysoki popyt na dolara kanadyjskiego. Ponadto eksport ropy jest krytycznym elementem kanadyjskiej gospodarki. Około 85% przychodów z eksportu pochodzi właśnie z handlu ropą.

Z tego powodu logiczne jest, że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy ceną ropy a dolarem kanadyjskim (CAD). Gdy ceny ropy idą w górę, wartość CAD również rośnie. Pamiętaj, że surowce oraz skorelowane z nimi waluty charakteryzują się dużą zmiennością. Weź ten fakt pod uwagę i rozsądnie zarządzaj ryzykiem.

Informacje zawarte na stronie zostały pochodzą od osób trzecich i nie przedstawiają opinii Tickmill Europe Ltd (byłe Vipro Markets Ltd). Tickmill Europe Ltd (byłe Vipro Markets Ltd) opublikowało te informacje bez wcześniejszej weryfikacji a materiał ten może nie być aktualny, kompletny oraz dokładny a zatem nie powinien być traktowany jako taki. Informacje zawarte na stronie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Kopiowanie oraz rozpowszechnianie powyższych informacji jest zabronione.