Kovos su pinigų plovimu politika

Pinigų plovimo apibrėžimas:

Pinigų plovimas yra procesas, kurio metu nusikaltėliai bando nuslėpti tikrąją pinigų kilmę bei šių pinigų, gautų iš nusikalstamos veiklos, nuosavybę. Jei pasiseks, pinigai gali prarasti savo nusikalstamą tapatybę ir gali atrodyti teisėtais.

Pagal platųjį apibrėžimą, pinigų plovimo procesas yra atliekamas trimis etapais:

 1.  Talpinimas (Placement) – fizinis atsikratymas piniginų įplaukų, gautų iš nusikalstamos veiklos;
 2.  Sluoksniavimasis (Layering) – atskirimas neteisėtai įgytų lėšų nuo jų šaltinio, sukuriant kompleksinius finansinių sandorių sluoksnius, kuriais siekiama nuslėpti audito seką ir pateikti anonimiškumą;
 3.  Integracija (Integration) – turto, gauto nusikalstamu būdu, teisėtumo parodymas. Jei sluoksniavimo procesas pavyko, integracijos schemos sugražina šias pajamas atgal į rinkos ekonomiką taip, kad iš naujo investuotos į finansų bei kapitalo rinkas lėšos atrodytų kaip legaliai įgyti piniginiai ištekliai.

 

Vipro Markets Politika:

Būdama CySEC reguliuojama įmone, Vipro Markets griežtai laikosi įstatymų ir reglamento dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo pagal įstatymą Nr. 188 (I) / 2007 ir direktyvos DΙ144-2007-08 2012. Remiantis šiais teisiniais dukumentais, mes sukūrėme tam tikrą klientų patikros politiką. Žemiau rasite reikalingų dokumentų sąrašą, kuriuos būtina pateikti klientams, skirstomiems pagal šias kategorijas.

1. Mažmeniniams klientams:

 1. Identifikavimo dokumentai: Bendrovė turi gauti kliento tarptautinio paso / asmens tapatybės kortelės kopiją arba kliento vairuotojo pažymėjimo tik su kliento nuotrauka kopiją.
 2. Adreso įrodymas: sąskaita už komunalines paslaugas (fiksuotojo telefono ryšio, vandens, elektros tiekimą), vietinės institucijos patvirtinta mokesčio suma, banko pažyma apie indėlių ar kredito kortelės sąskaitą (dokumentas negali vėlesne nei 6 kalendorinių mėnesių data); nuomos ar įkeitimo sutartis, raštas iš patikimo banko ar kitos kredito įstaigos, patvirtinančio atitinkamo asmens adresą.

 

2. Profesionalūs Klientai:

Turi būti pateikti originalai arba patvirtintos tikros kopijas šių, inter alia, dokumentų:

 1. Įmonės registracijos pažymėjimas
 2. Buveinės adreso sertifikatas
 3. Memorandumas ir įstatai
 4. Geros būklės sertifikatas (t.t. įmonės adresas, direktorius ir sekretorius)
 5. Registruotų akcininkų sertifikatas privačių bendrovių ir akcinių bendrovių atveju, jei jos nėra įtrauktos į reguliuojamos Europos ekonominės erdvės rinkos prekybos sąrašą
 6. Tais atvejais, kai registruoti Akcininkai veikia kaip nominantai tikriesiems savininkams, tarp akcininko atstovavo ir faktiško savininko sudaromas patikos dokumentas
 7. Dokumentai ir duomenys asmenų, kurie įgalioti valdyti juridinio asmens sąskaitą, taip pat registruoti akcininkai ir tikrieji juridinio asmens savininkai
 8. Direktorių valdybos rezoliucija dėl sąskaitos atidarymo ir įgaliojimai ją valdyti
 9. Direktorių valdybos narių tapatybės tikrinimo dokumentai ir duomenys
 10. Registruotų akcininkų ir tikrujų savininkų tapatybės tikrinimo dokumentai ir duomenys

 

Indėlių / Reikalavimai lėšų išėmimui

 • Prekybinėje sąskaitoje esančių piniginių lėšų išėmimas galimas tik jas pervedant į tą pačią sąskaitą arba mokėjimų sistemą, iš kurios (kurio) lėšos buvo iš pradžių pervestos į prekybinę sąskaitą
 • Jeigu lėšos buvo pervestos naudojantis kredito / mokėjimo kortele, lėšų išėmimo suma negali viršyti pradinio deposito sumos, pervestos į prekybinę sąskaitą naudojantis minėta kortele. Taigi, tik Jūsų pradinės investicijos gali būti gražintos į kredito/mokėjimo kortelės sąskaitą, o lėšos, sudarančios gautą pelną, gali būti administruojamos tik per Jūsų pateiktą banko sąskaitą.
 • Jeigu piniginės lėšos buvo pervestos naudojantis ne tik kredito / mokėjimo kortele, bet ir Skrill mokėjimų sistema, lėšų išėmimo procesas pirmiausiai bus vykdomas atgal į banko kortelės sąskaitą, ir tik po to į e-piniginę.

 

Pavyzdžiai:

Jūsų pradinis depozitas sudarė 100 JAV dolerių, pervestų naudojantis kreditine kortele, ir Jūs uždirbote 1000 JAV dolerių pelno. Pateikus prašymą išsiimti 1000 JAV dolerių, 100 JAV dolerių gausite į savo kredito kortelę, o likusią 900 JAV dolerių suma bus pervesta į Jūsų pateiktą banko sąskaitą.

Jūsų pradinis depozitas sudarė 100 eurų, pervestų per Skrill mokėjimų sistemą, ir 50 pervestų eurų, atsiskaitant kreditine kortele. Pateikus užsakymą dėl 90 eurų išėmimo, 50 eurų bus pervesta į kredito kortelę, ir atitinkamai 40 eurų į e-piniginę.