Litsents ja regulatsioon

about_license

CySEC

Vipro Markets Ltd tegevust reguleerib Cyprus Securities and Exchange Comission – CySEC (Registreerimisnumbiga 278/15) CIF ltd ettevõttena. Vipro Markets Ltd mis töötab EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) all.

CySEC on Küprose Vabariigi finantsjärelvalveasutus. Küpros ühines Euroopa Liiduga aastal 2004 ning sai õiguse väljastada lintsentse Euroopa Liidu piires finantsteenuseid pakkuvatele ettevõtetele. CySEC litsents kinnitab, et kõiki finantsregulaatori troiminguid jälgitakse ja nõudeid täidetakse ning lubab ettevõtetel klientide nimel toiminguid läbi viia.

CySEC-i eesmärk on tagada litsentse, regulatsiooni ja kontrolli maaklerettevõtetele ja toimingutele, mida viiakse läbi aktsia- ja valuutaturul ning arendada ja rakendada regulatsioone ja seaduseid, mis teevad Küprose finantsturu palju usaldusväärsemaks ja läbipaistvamaks.

MiFID

Euroopa Parlament ja Nõukogu võtsid vastu MiFID-i direktiivi 2004/39/EC, kuupäevaga 21. aprill 2004, mis jõustus 1. novembril 2007, mille eesmärgiks on reguleerida finantsintrumentide turge investeerimisteenuste ja tegevuste osutamiseks Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Antud direktiiv on ka Küprosel vastu võetud läbi Küprose investeerimisteenuste ja tegevuste ning reguleeritud turu seaduse (144(I)/2007).

MiFID tagab ühtlustatud investeerimisteenuste regulatsiooni Euroopa Majanduspiirkonnas. Direktiivi peamisteks eesmärkideks on tõsta finantsturgude efektiivsust, suurendada läbipaistvust ja konkurentsi ning pakkuda paremat kaitset investoritele investeerimisteenuseid kasutades. Üks ainulaadne MiFID-i põhimõte võimaldab investeerimisettevõttel pakkuda oma investeerimis- ja lisateenuseid ka teistes liikmesriikides ja/või kolmandates riikides eeldusel, et need teenused vastavad investeerimisettevõtte regulaatori nõuetele.

ICF

Vipro Markets Ltd on Küprose Investorite Hüvitusfondi liige. Fondi moodustab eraõigulsik juriidiline isik ja selle juhatus koosneb viiest halduskomitee liikmest, kes määratakse kolmeks aastaks.

Fondi eesmärgiks on kindlustada klientide nõudeid Fondi liikmeks oleva investeerimisettevõtte vastu, makstes kliendile nõude kohta kompensatsiooni, kui Fondi liige ei ole võimeline seda tegema.

Vipro Markets on pühendunud väljapaistvalt kõrge kvaliteedi ning innovatiivsete ja professionaalsete kauplemisteenuste ja tehnoloogiate tootmisele.

Me püüame rahuldada oma klientide vajadusi ja soove ning läheneda neile individuaalsel ja paindlikul viisil. Kõik meie kliendid saavad parimal kvaliteedil usaldusväärset ja taskukohast teenust personaalsel ja konfidentsiaalsel viisil.

Me oleme pühendunud kõigile oma klientidele, liikmetele ja partneritele. Me hoiame neid kõiki kõrgel ja anname endast parima, et aidata neil jõuda oma eesmärkideni. Samuti oleme tugevalt pühendunud ka oma töötajatele. Me teeme kindlaks, et nad alati tunneks meie tänulikkust ja austust nende vastu, sest austus on põhiväärtus, mis peab olema nii isiklikus kui ka tööalases elus.