Obchodní strategie

resources-strategies

Důležitost forex obchodní strategie

Specifické obchodní strategie by měly být použity pro ten měnový pár, pro který byly vytvořeny, protože záleží na poměru daného měnového páru. To však neznamená, že jiné měnové páry nebudou s danou strategií ziskové, je však traderům doporučeno analyzovat danou strategii hlouběji před jejím použitím pro jiný měnový pár.

Cílem jakékoliv forex obchodní strategie je minimalizovat vliv externích faktorů na forexového obchodníka a organizovat traderovy aktivity. Vývoj obchodní strategie může být také přirovnán k vytvoření business plánu pro specifický projekt.

Při vývoji vaši vlastní obchodní strategie nebo vylepšování starší, již existující, je potřeba mít na paměti tato pravidla:

 • Jakákoliv obchodní startegie je částečně subjektivní, nezaručuje úspěch a může také pracovat proti vám
 • Každá forex obchodní strategie by měla být kompatibilní s obchodním sytlem tradera
 • 95% obchodních neúspěchů je způsobeno nedostatkem psychologické stability – vytvoření forex obchodní strategie má za cíl tento problém vyřešit.

We hope we helped you understand a little bit more about trading and gather some ideas for developing your own personal trading strategy which reflects your style and aspirations. Traders can combine different methods or develop even their own indicators and trading robots, because there is no limit in different variations.

Obchodní strategie

Obchodní strategie na forexu je v podstatě definovaná sada pravidel pro obchodování. Strategie do značné míry ovlivňuje dlouhodobou úspěšnost tradera, protože obchodování bez stategie velmi často končí pouze krátkodobým ziskem a může být brzy následováno kolapsem. Proto Vipro Markets nabízí svým zákazníkům možnost naučit se a vybrat si z nejúspěšnějších forex obchodních startegií ru, která se nejvíce hodí k jejich obchodnímu stylu.

Support a rezistence

resources_support

Trader definuje rovný trh z jasnými úrovněmi supportu a rezistence. Obchodování je v tomto rozsahu než cena překoná určenou hranici. Stop loss je nastaven mimo kanál.

 • Časové rámce: Všechny, nejlépe od H1.
 • Typ: žádný trend (rovné)

Průlomy

Když se cena pohybuje nějakou dobu v rozsahu, dříve nebo později dojde k průlomu buď nahoru nebo dolů. Většinou je průlom velmi rychlý a volatilní, takže je možné otevřít obchod ve stejném směru. Stop order je většinou umístěn na úroveň podpory nebo pod rezistenci, ale ne příliš blízko, aby se předešlo obvyklým pohybům a rozšířením. Pro potvrzení je vždy dobré počkat, až se alespoň jedna víčka uzavře nad úrovní rozsahu.

 • Časové rámce: Všechny, nejlépe od H1.
 • Typ: žádný trend (rovné)
resources_breakouts

Moving average (klouzavý průměr)

resources_average

Možná jedna z nejpopulárnějších strategií. Všimněte si, že trader dostane daleko více signálů při obchodování na menším časovém rámci, což znamená více emoční zátěže. Pro klouzavý průměr může být vybrán jakýkoliv instrument a časový rámec. Back-testing na historických datech (nejméně na období jednoho roku) je nutný pro ověření správnosti parametrů. Stop loss je většinou nastaven nad/pod klouzavým průměrem, ale ne příliš blízko.

 • Časové rámce: Všechny, nejlépe od H1.
 • Typ: směrový (trend)

Oscilátory

resources_oscillators

Oscilátory měří sílu daného instrumentu. Oscilátory fungují dobře při rovném trhu, kdy není určený trend. Tradeři si mohou vybrat instrument a parametry indikátoru podle svých osobních potřeba výsledků back-testingu. Oscilátory ukazují dobré body pro vstup, ať už je trh přesycený jakýmkoliv směrem. Při použití oscilátorů je dobré nastavit si fixní stop loss pro předejití větším ztrátám při případném průlomu.

 • Časové rámce: Všechny, nejlépe od H1.
 • Typ: žádný trend (rovné)

Technické formace a japonské svíčky

resources_formations

Historie se často opakuje, stejně tak jako vizuální formace na grafech a kombinace svíček. Vypsání všech možných kombinací není cílem tohoto tématu; rádi bychom vám však dali představu o tom, kde může člověk začít. Existuje mnoho vizuálních formací, které mohou být použity: “trojúhelníky”, “vlajky”, “hlava a ramena”, stejně tak jako nespočet kombinací svíček cen obsahující jednu nebo několik svíček.

 • Časové rámce: Všechny, nejlépe od H1.
 • Typ: jak trendové tak beztrendové