Komodity

instruments_commodities

Komodity jsou hrubé primární statky používané v každodenním životě. Tyto základní produkty jsou rozděleny do dvou kategorií, na tvrdé a měkké komodity. Tvrdé komodity jsou ty většinou získávány těžbou nebo extrakcí ze země, příkladem může být měď, stříbro, ropa.

Na druhou stranu měkké komodity jsou v podstatě zemědělské plodiny nebo hospodářská zvířata. Například káva, cukr a pšenice patří mezi zemědělské plodiny, které se obchodují jako komodity.

Komoditní trh je vysoce volatilní, což v minulosti značně ovlivnilo celý svět. Když dojde k nedostatku důležité komodity může dojít k zažehnutí konfliktu, protože se historicky země snaží rozšířit do regionů s danými komoditami, aby si je zajistily. Avšak přebytek určité komodity může mít velký efekt na ekonomiky exportně zaměřené země, protože přebytek snižuje cenu komodity a negativně ovlivňuje příjmy dané země.

Níže nabízíme některé z korelací komodit nabízených Vipro Markets: zlato, stříbro a ropa.

ZLATO
gold

Zlato má negativní korelaci s USD. Hlavním důvodem je, že v době ekonomické nejistoty se investoři obracejí ke zlatu jako pevné jistotě. Platí také, že když poklesne hodnota dolaru, zvýší se hodnota ostatních měn, což vede ke zvýšené poptávce po komoditách včetně zlata. Často tedy platí, že když poklesne dolar, zvýší se cena zlata a když poklesne zlato, je dolar opět býčí.

Například AUD/USD nebo zkráceně Aussie dollar má pozitivní korelaci se zlatem. Aussie je propojen se zlatem, protože Austrálie je třetí největší producent zlata na světě. Když tedy vidíte, že je zlato býčí podívejte se na Aussie, nejpravděpodobněji bude také býčí.

STŘÍBRO
silver

Zajímavým faktem o stříbru je, že většinou následuje cenu zlata. Ve skutečnosti není žádná ekonomická nebo průmyslová korelace mezi těmito dvěma drahými kovy, ale bližší pohled na grafy vám odhalí, že kdykoliv zlato poklesne nebo stoupne, stříbro většinou následuje.

Australský dolar má pozitivní korelaci s těmito dvěma cennými kovy, protože Austrálie patří mezi největší producenty stříbra na světě.

ROPA
CRUDE OIL

Kanada je jedním z největších dodavatelů ropy do USA s exportem přes 2 miliony barelů ropy denně. Tato velká dodávka ropy z Kanady do USA vytváří velkou poptávku po kanadském dolaru. Naíc je export ropy kritický pro kanadskou ekonomiku, protože tvoří přibližně 85% kanadského exportu.

Je tedy logické, že existuje pozitivní korelace mezi cenami ropy a CAD. Pokud se zvýší cena ropy, zvýší se také cena CAD. Mějte na paměti, že komodity a měny spjaté s komoditami bývají velmi volatilní, pamatujte na to při řízení vašeho rizika.

instruments_metals

Drahý kov je zřídkakdy se vyskytující přírodní kovový chemický element vysoké ekonomické hodnoty. Drahé kovy jsou často považovány za naprosto nejlepší formu zajištění prostředků v době nejistoty nebo velkých pohybů na trzích. Z tohoto důvodu drží velká část zkušených investorů minimálně část svého portfolia ve drahých kovech.

Výhody obchodování zlata a stříbra přes Vipro Markets
 • Přístup k velmi atraktivním spreadům a ultra rychlé exekuci obchodů
 • Minimální velikost obchodu od 0.01 lotu
 • Nejvyšší páka 1:500 pro zlato a 1:125 pro stříbro
 • Nízké komisní poplatky
 • Možnost hedgovat pozice na jednom účtu
ZLATO
gold

XAU/USD je spotový měnový pár zlata založený na ceně fyzického zlata, které může být nakupováno nebo prodáváno v amerických dolarech. Pro obchodování zlata můžete využít páku až 1:500.

Hodnota zlata je určována trhem 24 hodin děnně, 5 dní v týdnu. Cena zlata je z velké části určována sentimentem na trhu.

Cena zlata se většinou zvyšuje při:

 1. Finanční nestabilitě. Pokud je celkový sentiment na finančních trzích slabý, stává se ze zlata jedna z nejvyužívanějších možností uchování hodnoty prostředků. Čím nestabilnější finanční trhy jsou, tím je větší poptávka po zlatě.
 2. Když se ceny rychle zvyšují a měny velkou rychlostí ztrácejí hodnotu, investoři se obracejí ke zlatu jako bezpečné investici.
 3. Válce a politických krizích. Během velkých vojenských konfliktů se lidé obracejí ke zlatu, protože je to univerzálně přijímaný a přenosný prostředek směny a může sloužit k získání životně důležitých statků – jako jsou potraviny a energie.
STŘIBRO
silver

XAG/USD je spotový měnový pár stříbra založený na ceně fyzického stříbra, které může být nakupováno nebo prodáváno v amerických dolarech. Pro obchodování stříbra u Vipro Markets můžete využít páku až 1:125.

Pohyby ceny stříbra jsou větší, než ty u zlata, protože je na trhu menší likvidita a zároveň větší vliv průmyslových uživatelů tohoto drahého kovu. Stříbro je materiál využívaný v různých odvětvích jako je například zdravotnictví, telekomunikace, elektronika, atd.

Příklady odvětví, které ovlivňují poptávku po stříbru:

 1. Fotografické odvětví. Stříbro bylo velkou součástí fotografického odvětví, protože bylo využíváno na film na bázi stříbra. Od roku 2000 se využití stříbra výrazně snížilo díky revoluci, kterou přinesly digitální kamery.
 2. Zdroje energie. Stříbro je hlavní součástí fotovoltaických buněk, které zachycují cluneční paprsky a transformují je na energii. Růst odvětí solární energie znamená, že je také větší poptávka po stříbru.
 3. Čištění a hygiena. Stříbro má antibakteriální účinky a je tak hojně užívané ve zdravotnictví, při čištění vody a zpracování potravin.

Korelace mezi zlatem a stříbrem.

Když zlato roste nebo klesá, stříbro většinou následuje. Beta (β nebo beta koeficient) stříbra ve srovnání se zlatem je většinou větší než 1, což indikuje, že stříbro je volatilnější než zlato. Je například velmi pravděpodobné, že když si zlato za den připíše 1%, budou to u stříbra 2%.

Pamatujte, že drahé kovy a korelované měny bývají velmi volatilní.
Vemte to prosím na vědomí a spravujte podle toho své riziko.

Informace zde poskytnuty byly vyprodukovány nezávislou třetí stranou a neodrážejí názor Vipro Markets. Vipro Markets tyto informace reprodukoval bez úprav nebo ověření a nezaručuje jejich přesnost, aktuálnost nebo úplnost a nezodpovídá tedy za ně. Tyto informace nejsou doporučením, nabídkou k nákupu nebo prodeji, nebo propagací jakékoliv nabídky k nákupu nebo prodeji cenného papíru, finančního produktu nebo instrumentu nebo nabídky k účasti v konkrétní obchodní strategii. Doporučujeme čtenářům tohoto obsahu aby vyhledali vlastní rady. Reprodukce nebo distribuce těchto informací není povolena.