Pravidla proti praní špinavých peněz

Definice praní špinavých peněz:

Praní špinavých peněz je proces, kterým se kriminálníci snaží pravý původ a vlastnictví zisků z trestné činnosti. Pokud je úspěšné, prostředky mohou ztratit svou kriminální identitu a stát se legitimními.

V široké definici lze proces praní špinavých peněz rozdělit do 3 fází:

 1.  Umístění – fyzické umístění peněz získaných z trestné činnosti
 2.  Vrstvení – oddělení nelegálních prostředků od jejich zdroje vytvořením komplexních vrstev finančních transakcí sloužících k ukrytí auditní stopy a poskytnutí anonymity.
 3.  Integrace – vytvoření dojmu legitimity mění nabytého z kriminální činnosti. Pokud je tento proces úspěšný, integrařní schémata umístí vyprané prostředky zpět do ekonomiky takovým způsobem, že vztoupí do finančních systémů jako běžné obchodné prostředky

 

Politika Vipro Markets:

Jako CySEC regulovaná společnost Vipro Markets striktně dodržuje zákony a regulace Proti praní špinavých peněz a financovaní terorismu podle Zákona číslo 188(I)/2007 a jeho vyhlášky DΙ144-2007-08 z roku 2012. Na základě toho jsme vytvořili určitou politiku pro ověřování klientů. Níže naleznete seznam dokumentů, které musí klient poskytnout podle kategorizace klienta:

1. Retail (soukromí) klienti:

 1. Identifikační dokument: Společnost by měla uchovat kopii klientova mezinárodního pasu/průkazu totožnosti. Lze jej nahradit řidičským průkazem klienta za předpokladu, že obsahuje fotografii klienta.
 2. Doložení adresy: nedávná faktura za služby (pevná linka, voda, elektřina), výměr daně místním úřadem, výpis z účtu (aktuální, výpis z účtu nebo kreditní karty) [vše datováno nejpozději 6 měsíců zpětně od data žádosti klienta], smlouva o půjčce nebo hypotéce, dopis od banky s dobrou reputací potvrzující adresu klienta.

 

2. Profesionální klienti:

Originály nebo úředně ověřené kopie následujících, inter alia, dokumentů musí být doloženy:

 1. Výpis z obchodního rejstříku
 2. Potvrzení adresy sídla společnosti
 3. Memorandum a Stanovy společnosti
 4. Osvědčení o existenci (adresa společnosti, ředitelé & manažeři)
 5. Osvědčení zapsaných společníků v případě soukromých společností a večejných spoleřností, které nejsou registrovány na regulovaném trhu země Evropského hospodářského prostoru nebo třetí země se stejnými pořadavky na tveřejňování takovýchto údajů
 6. v případech, kdy registrovaní spoleřníci konají jako zástupci skuteřných vlastníků kopie dohody mezi společníkem a skuteřným vlastníkem, kopie dohody na základě které byla dohodnuta registrace daného podílu
 7. dokumenty a data pro ověření identity osob, které jsou oprávněny právnickou osobou obsluhovat účet, jakožto i registrovaných společníků a skuteřných vlastníků právnické osoby
 8. Rozhodnutí představenstva o otevření úřtu a udělení autority těm, kteří by jej měli osbluhovat
 9. dokumenty a data pro ověření identity členů představenstva

 

Požadavky na vklad/výběr

 • Zpracováváme pouze výběry na účet nebo platebná řešení, kterí bylo původně použito pro vklad.
 • Pokud byly prostředky přidány pomocí kreditní/debetní karty, celková částka výběrů by se měla rovnat celkové částce vkladů z dané karty. Pouze pořáteřní investice může tedy být vrácena na kartu a zisk bude vyplacen na bankovní účet.
 • Pokud byly prostředky přidány jako debetní/kreditní kartou, tak přes Skrill, bude výběr nejdříve zpracován na kartu a až poté do e-peněženky.

 

Příklady:

Vložil/a jste $100 přes kreditní kartu a vytvořil/a jste zisk $1,000. Po požadavku na výběr $1,000 obdržíte $100 na vaši kreditní kartu a zbývajících $900 na váš bankovní účet.

Vložil/a jste $100 přes Skrill a $50 přes kreditní kartu. Po požadavku na výběr $90 obdržíte $50 na vaši kreditní kartu a $40 do vaší e-peněženky.