Licence a regulace

about_license

CySEC

Vipro Markets Ltd je autorizován a regulován Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) jako CIF limited company s licenčním číslem 278/15. Vipro Markets Ltd operuje pod EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

CySEC je finanční regulátor Kyperské republiky. V roce 2004 se Kypr připojil k Evropské unii (EU) a získal právo udělovat licence finančním institucím poskytujícím finanční služby na celém území EU. CySEC licence potvrzuje, že jsou kontrolovány všechny procedůry regulátorem a jsou splněny všechny podmínky, umožňuje také společnostem poskytovat zpracování objednávek na vrub klienta.

Účelem CySEC je poskytovat licence, regulace a kontrolu makléřských firem a operací probíhajících na akciovém a měnovém trhu, jako také vývoj a implementace regulací a zákonů, které činí kyperský finanční trh spolehlivějším a průhlednějším.

MiFID

Evropský parlament a Rada přijali Vyhlášku 2004/39/EC, dne 21 dubna 2004, nazvanou Markets in Financial Instruments (MiFID), která nabyla účinnosti 1/11/2007 a má za cíl regulovat trh finančních instrumentů pro poskytování investičních služeb a služeb v Evropském hospodářském prostoru (EHS). Vyhláška byla také uzákoněna na Kypru zákonem Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets Law v roce 2007 (Zákon 144(I)/2007).

The European Union’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) poskytuje harmonizovaný regulační režim pro investiční služby uvnitř Evrospského hospodářského prostoru. Hlavním cílem Vyhlášky je zvýšit efektivitu, finanční průhlednost, konkurenci a nabídnout větší ochranu spotřebitele v investičních službách. Jeden z unikátních principů MiFID je, že investiční firma může volně poskytovat své investiční a doprovodné služby na území jiného členského státu a/nebo třetí země pokud jsou takovéto služby pokryty licencí investiční firmy.

ICF

Vipro Markets Ltd je členem kyperského Investor Compensation Fund. Tento fond je soukromý právní subjekt a jeho správa je prováděna pětičlennou správní komisí, která se skládá ze členou s 3letým funkčním obdobím.

Cílem fondu je zajistit nároky krytých klientů proti investičním firmám, které jsou členy Fondu vyplacením kompenzace za nároky klientů v případě, že člen fondu nevyplatí klientům jejich nároky.

Vipro Markets je zavázán poskytovat vynikající, vysoce kvalitní, inovativní a profesionální obchodní služby a technologie.

Snažíme se uspokojit potřeby a přání našich klientů a přistupovat k nim individuálně a flexibilně. Všichni naši klienti dostávají spolehlivé a cenové dostupné služby té nejvyšší kvality s osobním a důvěrným přístupem.

Jsme zavázáni všem našim klientům, zástupcům a partnerům. Každého z n ich si velmi vážíme a děěláme všechno proto, abychom jim pomohli dosáhnout jejich cílů. A jsme také samozřejmě velmi zavázáni našim zaměstnancům. Vždy jim dáváme najevo naše ocenění a respekt k nim jako k lidem, protože respekt je klíčová hodnota, která musí být přítomná jak v osobním, tak v profesním životě.